De Bazuin Tzummarum heeft de voormalige Gereformeerde Kerk omgebouwd tot een schitterende oefenruimte, De Klang. De campagne 'Geef De Bazuin de ruimte!', om aankoop en verbouwing mogelijk te maken, bleek heel succesvol. De campagne gaat door, want De Bazuin heeft nog meer ruimte nodig om zich te ontwikkelen in het hart van het dorp. Volg ons en help ons, en geef De Bazuin de ruimte!

zondag 26 september 2010

kippenvel op openingsdag De Klang

Op 25 september markeerde De Bazuin de ingebruikname van De Klang met een grandioze openingsdag. De voormalige kerkzaal was omgetoverd in een stijlvolle feestzaal. Ongeveer 250 mensen waren afgekomen op de officiële openingshandeling door burgemeester Fred Veenstra en Jannie van der Kuur. De voorzitter memoreerde in haar toespraak het begrip 'minga': gemeenschapszin, samen de schouders er onder.  Veenstra benadrukte het belang van muziek en cultuur voor mensen en gemeenschappen. Hij sprak de wens uit dat de overheid die gemeenschappen zal blijven ondersteunen die muziek en cultuur in stand houden of verder uitbouwen; De Bazuin was wat hem betreft daar een voortreffelijk voorbeeld van. Nadat de burgemeester met een geoefende klap op de gong De Klang officieel geopend had nam een ensemble vanaf het balkon met de ouverture uit Music for the Royal Fireworks van Händel de oefenruimte muzikaal in gebruik (zie videoclip).De broodmaaltijd trok honderdtwintig leden, oud-leden en vrijwilligers, waarmee De Bazuin aantoonde van alle tijden en van alle generaties te zijn. Tijdens dit onderdeel kwam het reünie-achtige karakter van de openingsdag goed uit de verf. Oud-leden roemden het fantastische nieuwe onderkomen maar herkenden vooral dat wat gebleven is: de enorme hechtheid van de vereniging, het lef en de daadkracht waaraan het de fanfare nooit ontbroken heeft en nu weer een extra impuls  gekregen heeft.

's Avonds kreeg de Friese succesauteur Hylke Speerstra een met hondervijftig man gevulde zaal helemaal plat met een lezing die hij speciaal voor deze gelegenheid gemaakt had. Speerstra vertelde dat hij in zijn speurtocht naar oude verhalen een zwak gekregen heeft voor Tzummarum en voor het muziekkorps, dat tijdens grote armoe en in tijden van geweldige voorspoed een belangrijke rol gespeeld heeft. In een anekdotische vertelling kwamen markante momenten uit de geschiedenis van De Bazuin voorbij, treffend geïllustreerd door een kopersextet. De overgangen tussen tekst en muziek waren kippevelmomenten. Speerstra liet het publiek proeven aan het woord 'klang' en legde uit dat het symbolisch is voor dat bij een muziekvereniging alles moet kloppen om succesvol te blijven: muzikaal uitdagend, organisatorisch geölied en zelfbewust, op goede instrumenten, onder een sterke dirigent met oog voor de muzikanten, met een gedegen jeugdopleiding, met een cultuur van samen aanpakken. Maar ook: de leden niet overvragen. Jannie van der Kuur en Hylke Speerstra hadden het niet treffender kunnen illustreren op deze feestelijke openingsdag: De Bazuin is 'minga', De Bazuin is 'klang'.

1 opmerking: